لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري مشترک نوانديشان
اسامی حاضرین در مجمع ٢٢ مرداد ١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان شماره ثبت ٢٩١٢٦ به شناسه ملی ١٠ ...
ادامه ...

دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان مورخ ٢٢ مرداد ١٣٩٦
موضوع: آگهی دعوت جهت تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان احتراماً بدینوسیله از صا ...
ادامه ...

اسامی حاضرین در جلسه مجمع فوق العاده مورخ ٣٠ بهمن ٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان شماره ثبت ٢٩١٢٦ به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧٥٩٤٠٧ صورت  ...
ادامه ...

مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان مورخ ٣٠/١١/٩٥
بدینوسیله از صاحبان سهام ممتاز دعوت می شود تا در جلسه مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک نوان ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري مشترک نوانديشان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت: ١٣/٠٢/١٣٨٩
مدیر صندوق: كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
ضامن نقد شوندگي : ندارد
ضامن سود آوري : ندارد
مدیران سرمایه گذاری: حامد قنبرمقدم
حسابرس : مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارهيافت
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٧/٠٥/١٣٩٦)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٨,٥٧٥,٩٧٢,٤٠٣
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٧٥٤,٥٢٥
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٧٣٠,٤١٢
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٧٣٠,٤١٢
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٠,٧٣٥