لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري مشترک نوانديشان
اسامی حاضرین در مجمع ٢١ آبان ١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان شماره ثبت ٢٩١٢٦ به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧٥٩٤٠٧ صورت اس ...
ادامه ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ ٢١آبان ماه ١٣٩٦
بدینوسیله از صاحبان سهام ممتاز دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان  ...
ادامه ...

اسامی حاضرین در مجمع ٢٢ مرداد ١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان شماره ثبت ٢٩١٢٦ به شناسه ملی ١٠ ...
ادامه ...

دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان مورخ ٢٢ مرداد ١٣٩٦
موضوع: آگهی دعوت جهت تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان احتراماً بدینوسیله از صا ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري مشترک نوانديشان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت: ١٣/٠٢/١٣٨٩
مدیر صندوق: كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
ضامن نقد شوندگي : ندارد
ضامن سود آوري : ندارد
مدیران سرمایه گذاری: حامد قنبرمقدم
حسابرس : مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارهيافت
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٥/٠٩/١٣٩٦)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٤,٦٨٨,٤٩٢,٠٢١
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٧٢٨,٩١٥
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٧٠٤,٩٩٠
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٧٠٤,٩٩٠
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٨,٦١٥