لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري مشترک نوانديشان
تایید تمدید فعالیت صندوق توسط سازمان
به اطلاع عموم می رساند که طبق تاییدیه سازمان، فعالیت صندوق تا ٢٠ دیماه ٩٧ تمدید گردیده است.
ادامه ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ ١٠ آذرماه ٩٧
با توجه به توافق سازمان بورس با تمدید ٢ماهه فعالیت صندوق، از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز جهت شرکت در ...
ادامه ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ ٢١شهریورماه ٩٧
موضوع: آگهی دعوت جهت تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان احتراماً بدینوسیله از صا ...
ادامه ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ ١٨ شهریورماه ٩٧
موضوع: آگهی دعوت جهت تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان احتراماً بدینوسیله از صا ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري مشترک نوانديشان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت: ١٣/٠٢/١٣٨٩
مدیر صندوق: كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
ضامن نقد شوندگي : ندارد
ضامن سود آوري : ندارد
مدیران سرمایه گذاری: حامد قنبرمقدم
حسابرس : مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارهيافت
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٩/٠٧/١٣٩٧)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٢٦,١٢٥,٩٨٠,٦٦١
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٣,٠٥٠,٨١٩
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٣,٠٢٥,٢٤٠
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٣,٠٢٥,٢٤٠
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٨,٦٣٦