لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري مشترک نوانديشان
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان مورخ ٢٥ اردیبهشت ماه ١٣٩٧
موضوع: آگهی دعوت جهت تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان با سلام احتراماً بدینوسیل ...
ادامه ...

اسامی حاضرین در مجمع ٢١ آبان ١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان شماره ثبت ٢٩١٢٦ به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧٥٩٤٠٧ صورت اس ...
ادامه ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق نواندیشان مورخ ٢١آبان ماه ١٣٩٦
بدینوسیله از صاحبان سهام ممتاز دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان  ...
ادامه ...

اسامی حاضرین در مجمع ٢٢ مرداد ١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان شماره ثبت ٢٩١٢٦ به شناسه ملی ١٠ ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري مشترک نوانديشان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت: ١٣/٠٢/١٣٨٩
مدیر صندوق: كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
ضامن نقد شوندگي : ندارد
ضامن سود آوري : ندارد
مدیران سرمایه گذاری: حامد قنبرمقدم
حسابرس : مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارهيافت
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (١٨/٠٥/١٣٩٧)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٢٣,٨٠٣,٥١٦,٨٣٢
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢,٣٦٩,٧٩٤
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢,٣٤٨,٤١٤
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢,٣٤٨,٤١٤
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٠,١٣٦